Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános Szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Abaújtej Kft., mint szolgáltató által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1. Impresszum

Üzemeltetői adatok:
Név: ABAÚJTEJ Tejfelvásárló-Feldolgozó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3849 Forró, Kakastanya
Levelezési cím: 3525 Miskolc, Szeles u. 53.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 05-09-032058
Adószám: 27051085-2-05
Képviselő: Varga Lajos, ügyvezető
Telefonszám: 30/8945756
E-mail: abaujtej@skylan.hu
Honlap: abaujtejshop.hu

Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: ShopRenter.hu Kft
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Elérhetőség: https://www.shoprenter.hu/
Adószám:23174108209


2. Alapvető rendelkezések:
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.
A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. Ön az ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

3. Megvásárolható termékek köre:
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

4. Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 
0 Ft-os ár,
kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).
Hibás ár feltüntetése esetén felajánljuk a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában Ön eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

5. A megrendelés menete
Önnek lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. Ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége nem keletkezik, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
A „Kosár” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét. Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, mely utóbbit igény szerint módosíthat, javíthat is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Tovább a pénztárba" gombra. 
Ezt követően van módja kiválasztani a szállítás módját:
házhozszállítás (Abaújtej szállító) vagy
személyes átvétel miskolci telephelyünkön: 3526 Miskolc, Szeles utca 53. (Az udvarban parkolási lehetősége biztosított. Nyitvatartás: H-P: 6-16 óráig)
A „Tovább a fizetési módokhoz” gomb lenyomását követően egy Önnek megfelelő fizetési módot kell választania:
bakkártyával - a rendelés értékét futárunknál bankkártyával egyenlítheti ki,
kézpénzzel - személyes átvétel esetén telephelyünkön készpénzzel fizethet.
Itt adhatja meg a számlázási adatokat is.
A „Tovább az összegzéshez” gomb lenyomását követően mégegyszer ellenőrizheti a rendelés adatainak megfelelőségét, majd az ÁSZF (Vásárlási feltételek) elfogadását követően a „Megrendelem” gombbal küldi el ajánlatát. 
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben meghatározott kivételekkel (pl. elállás) a megrendelés – jelen ÁSZF szerinti visszaigazolásunk esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

6. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. 
Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről.
A szerződés nem ezzel az automatikus e-maillel jön létre, hanem az ezt követően Önnek küldött, a várható szállítási időpontot is tartalmazó emaillel. A szerződés akkor jön létre, amikor ez a második visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.
7. Szállítás díja, teljesítési határidő:
A kiszállítás ingyenes.
Szállítási határidő: A honlapon feltüntetett szállítási napot megelőző nap 24 óráig beérkezett rendelések a következő napon kiszállításra kerülnek. A megrendelt termékekről visszaigazolást kap a rendelő a termékekről.
8. A szállítástól elállás
Ha a szerződésben vállalt kötelezettségünket azért nem tudjuk teljesíteni, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére erről Önt haladéktalanul tájékoztatjuk. Ebben az esetben Ön nincs elzárva attól, hogy a hibás teljesítés esetén jogszabályban biztosított jogait érvényesítse. 

9. Elállás joga
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. 
A fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a terméknek,
több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja:
Elállási / Felmondási nyilatkozat minta
Címzett:
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt:

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket címünkre visszajuttatni szíveskedjenek.
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 napos határidőn belül elküldi.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
Elállás esetén a fogyasztó köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni számunkra.
Elállás esetén a fogyasztó viseli a termék visszaküldésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeket.
Elállás esetén a fogyasztó által kifizetett teljes összeget (ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is) haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatérítjük.
Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében az elállási jog nem gyakorolható
romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

10. Tájékoztatás jótállásról, szavatosságról, kellékszavatosságról a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató útján
10.1. Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön hibás teljesítésünk esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Lejárati idővel rendelkező termékek esetében a kellékszavatosság a lejárati idő végéig érvényesíthető.
10.2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
10. 3. Jótállás
Vállalkozásunkat sem jogszabály, sem szerződés alapján nem köteles jótállásra.

11.  Panaszkezelés rendje 
A hibás termék miatt, vagy egyéb okból előterjesztett panaszát előterjesztheti személyesen miskolci telephelyünkön vagy postai úton, telefonon vagy emailben a fenti elérhetőségek egyikén. 
A szóban, személyesen előterjesztett panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség esetén orvosoljuk.
A postai, telefonos, vagy emailben előterjesztett panaszt haladéktalanul azonosító számmal látjuk el, amit egyidejűleg közlünk a panaszt benyújtóval is.  A panasz kézhezvételét követő 30 napon belül a panaszt érdemben megvizsgáljuk, írásban megválaszoljuk, és szükség esetén orvosoljuk.
Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontunkról haladéktalanul jegyzőkönyvet veszünk fel, és annak egy másolati példányát az ügyfélnek szóban előterjesztett panasz esetén azonnal átadjuk, egyéb úton előterjesztett panasz esetén a panasz kézhezvételét követő 30 napon belül érdemi válaszunkkal együtt megküldjük.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizzük.

12. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása
A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/”
Panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybevétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó a honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

13. Békéltető testületek
A fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: https://bekeltetes.hu/tartalom/601/menu/601
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., telefon: 46/501-091, e-mail: bekeltetes@bokik.hu, www.bekeltetes.borsodmegye.hu.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.